PNG Paauwtalent

Herregistratie Schoolleiders

Herregistratie schoolleider PO (vernieuwde herregistratiesystematiek)

Je bent schoolleider en dagelijks stond en staat ontwikkeling centraal; de ontwikkeling van kinderen, de ontwikkeling van visie, de ontwikkeling van beleid, de ontwikkeling van je team, de ontwikkeling met de omgeving van je school en daardoor bewust en zeker ook onbewust de voortdurende ontwikkeling van jezelf als professional. Vanaf 1 januari 2018 is de verplichting gekomen om je ontwikkeling inzichtelijk te maken (en daarmee jezelf op de kaart te zetten) ten behoeve van je (her)registratie in het Schoolleidersregister PO.

Vanaf november 2020 is het waarderingssysteem van het Schoolleidersregister PO vernieuwd. De herregistratie is flexibeler geworden en biedt schoolleiders meer (keuze)mogelijkheden. Schoolleiders kiezen vanaf nu geen drie van de acht professionaliseringsthema’s meer, maar kiezen professionaliseringsactiviteiten uit 18  nieuwe thema’s die aansluiten bij hun behoefte.

Bepaling ontwikkeling achteraf (voorheen aangeduid als ‘informeel leren’) | 

Hoe doe ik dat efficiënt en effectief?

Het antwoord van Bureau PaauwTalent op deze vraag is via onze knooppuntenroute aanpak. Wij zijn professioneel beoordelaar van de nieuwe thema’s, zodat je als schoolleider voor een volledige herregistratie route (met de bepaling van je ontwikkeling achteraf) bij ons aan het juiste adres bent. 

De expertise in ons team is gebaseerd op jarenlange ervaring in zowel lesgevende-, directie- als HRM- en bestuursfuncties, zodat je naast beoordeling van jouw ontwikkeling ook over jouw ontwikkelvragen kunt sparren met een van ons.

We vergelijken de procedure tot herregistratie met de bekende wandel- en fietsknooppuntennetwerken. Als je start met je wandeling of fietstocht weet je dat je naar dat leuke stadje of dat mooie natuurgebied wilt gaan en dan kun je kiezen:

 • Wat voor soort route wil ik? Zo snel mogelijk, zo veelzijdig mogelijk, zo gemakkelijk mogelijk, zo uitdagend mogelijk?
 • Welke knooppunten passen daarbij?
 • Wat is mijn startpunt? Waar sta ik nu?
 • Hoe ga ik mijn tijd indelen?
 • Heb ik de mogelijkheid om onderweg mijn route nog aan te passen?

Als schoolleider heb je je eindbestemming op je kaart gemarkeerd: de herregistratie. Dat is duidelijk en dan is het van belang de bovenstaande keuzes te maken om de voor jou passende route uit te stippelen en te gaan afleggen.

Hoe doe je dat op een manier die past bij jou?  En rekening houdend met de hectiek van de dagelijkse praktijk een praktische overweging: Hoe doe je dat op een manier zodat je optimaal met je tijd en energie omgaat en gemotiveerd wordt | blijft?

Bureau PaauwTalent stippelt in 1 dag in samenspraak met jou een concreet routeplan uit. Dit doen wij door te bepalen

 • welke professionaliseringsthema’s voor jou op basis van ervaring en belangstelling in aanmerking komen 
 • welke thema’s daar aan te koppelen zijn, om voor de komende periode tot volledige herregistratie te resulteren – zo snel, veelzijdig en|of gemakkelijk mogelijk;
 • welke momenten van beoordelen bij jouw knooppuntenroute past.

Het resultaat is dus een concreet routeplan om je herregistratie efficiënt en effectief af te ronden. Na deze dag kun je met het knooppuntenroute formulier (met daarop richtinggevende vragen) direct en gericht van start. 

Certificaat

Aan het eind van het traject gaan wij aan de slag met het toekennen van herregistratiewaarde aan je ontwikkeling als schoolleider. Er wordt een waarde  van 10 punten toegekend per afgedekt professionaliseringsthema. Een thema is afgedekt wanneer er sprake is van minimaal niveau 4 van de Table of Learning van Shulman. Als blijkt dat je ontwikkeling hierboven uitstijgt, zullen we je bij een ontwikkeling op niveau 5 tien extra punten en op niveau 6 twintig extra punten toekennen.

In 1 gesprek kun je meerdere thema’s aan bod laten komen.

Als je honderd punten hebt verzameld kun je je laten herregistreren bij het Schoolleidersregister PO. Daartoe ontvang je van ons een certificaat, waarop de herregistratiewaarde (uitgedrukt in punten) staat aangegeven.

Het PaauwTalent traject bestaat uit:

Startdag

 • Kennismaking
 • Talentanalyse (indien deze nog niet eerder afgenomen is) - resulterend in persoonsprofiel en profileringsprofiel (vaardigheden en gedrag)
 • Focusgesprek - resulterend in concreet routeplan bestaande uit overzicht met reeds af te vinken (deel)professionaliseringsthema’s en nog af te vinken knooppuntenroute formulier

Gedurende de herregistratieperiode

 • Drie tot maximaal zes kader en|of beoordelingsgesprekken - resulterend in overzicht van voortgang knooppuntenroute of beoordeling van de knooppunten

Afsluitend dagdeel van het traject

 • Inzicht in tot stand gebrachte persoonlijke en functionele ontwikkeling | groei en mogelijkheden tot verdere ontwikkeling | groei.
 • Eindbeoordeling (na voldoende beoordeling de uitreiking van het certificaat)

Maatwerk

Iedere schoolleider en iedere context van de schoolleider is uniek vandaar dat Bureau PaauwTalent (afgezet tegen het vernieuwde herregistratiesysteem) maatwerk wil leveren.  Bij de kennismaking bespreken we dan ook op welke manier het basistraject voor jou op maat gemaakt kan worden. Bij het maatwerk kun je bijvoorbeeld denken aan:

Allereerst de afname van een Talentanalyse. Als je deze als schoolleider bij Bureau PaauwTalent al hebt afgerond, dan kunnen we deze afvinken en start jouw traject direct met het focusgesprek.

Als je als schoolleider een periode van 1, 2, 3 of 4 jaar voor herregistratie hebt dan stemmen we de planning daarop af.

Als je als schoolleider vragen hebt gerelateerd aan leiderschapsvaardigheden en leiderschapsgedrag dan kun je aanvullend op het traject coachgesprekken aanvragen.

Het basis PaauwTalent traject bestaat uit:

Startdag | kennismaking

 • Talentanalyse (indien deze nog niet eerder afgenomen is) - resulterend in persoonsprofiel en profileringsprofiel (vaardigheden en gedrag)
 • Focusgesprek - resulterend in concreet route plan bestaande uit overzicht met professionaliseringsthema’s en knooppuntenroute formulier ]

Gedurende de herregistratieperiode

 • Drie tot maximaal zes kader gesprekken - resulterend in overzicht van voortgang knooppuntenroute 

Afsluitend dagdeel van het traject

 • Inzicht in tot stand gebrachte persoonlijke en functionele ontwikkeling | groei en mogelijkheden tot verdere ontwikkeling | groei.
 • Eindbeoordeling (na voldoende beoordeling de uitreiking van het certificaat)

Je investering

Je investeringskosten hangen grotendeels samen met het aantal professionaliseringsthema’s die in het traject worden meegenomen worden en variëren tussen de € 750* (1 thema) en €1750* (alle thema’s benodigd voor de 100 punten).

Indien de combinatie met een Talentanalyse wordt gemaakt komt hier €1000* bij. 

*Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW

PaauwTalent werkt op basis van het 4 P model. Dit model hebben wij opgesteld na jarenlange ervaring met analyseren en coachen van schoolleiders en teams in het primair onderwijs. Het 4 P model bestaat uit de vier P’s van:

 1. Persoonlijkheid: kwaliteiten, valkuilen, normen en waarden, overtuigingen, drijfveren.
 2. Positionering: functiebereik van schoolleider binnen en buiten de schoolorganisatie bestaande uit rollen, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden.
 3. Profilering: beroepshouding bestaande uit gedrag en (leiderschaps)vaardigheden.
 4. Professionaliteit bestaande uit de verhouding tussen persoonlijkheid, positionering en profilering.

Deze 4 p’s kun je als schoolleider voortdurend benutten om bewust te bepalen op welk terrein je je aan het ontwikkelen bent.

Het team van Bureau PaauwTalent staat klaar om met jou op route te gaan!