PNG Paauwtalent

Outplacement

Een oester maakt van zijn probleem een parel

Outplacement blijkt in de praktijk een effectief en doeltreffend middel te zijn om medewerkers van baan naar baan te helpen. Dit is soms nodig als functies of afdelingen worden opgeheven, bijvoorbeeld bij een reorganisatie. Ook een conflict met de leidinggevende, veranderende arbeidseisen, ongeschiktheid of boventalligheid bij een fusie kunnen daartoe aanleiding geven.

Wat is het?
Outplacement is een uitgebreid loopbaantraject, welke als uiteindelijk doel heeft het verkrijgen van een passende nieuwe baan, eventueel binnen een ander onderdeel van een bedrijf of concern.

Hoe gaat het in zijn werk?
In een outplacementtraject spreken we u als kandidaat meestal in tweewekelijkse bijeenkomsten van anderhalf tot twee uur. In deze bijeenkomsten volgen we een gestructureerd en op maat gemaakt programma, waarin we rekening houden met uw situatie op dat moment. Na het intakegesprek nemen we een Talentanalyse af. In de volgende bijeenkomsten besteden we aandacht aan het verwerken van voorafgaande gebeurtenissen, uw biografie als enthousiasmescan en het ontdekken van de rode draad in uw opleiding, hobby’s, wensen, werk en leven. Daarna bepalen we samen met u een nieuwe richting: we besteden aandacht aan het oriënteren op de arbeidsmarkt en toetsen uw mogelijkheden en keuzes. Vervolgens begeleiden we u bij het solliciteren, netwerken en het maken van de baankeuze. Nadat u een nieuwe baan gevonden heeft, begeleiden we u in de startfase van uw nieuwe baan. We leren u hierin bijvoorbeeld hoe om te gaan met mogelijke valkuilen.

Tijdsbeslag / resultaat
Een outplacementtraject duurt gemiddeld negen maanden. In overleg met de loopbaanadviseur kan het traject vanwege persoonlijke omstandigheden maximaal met drie maanden onderbroken worden. Duurt deze onderbreking langer, dan zal het traject ongeacht het resultaat in ieder geval een jaar na de aanvangsdatum beëindigd worden. Het resultaat (het vinden van een nieuwe, passende baan) is naast de persoonlijke, mentale en fysieke situatie van de kandidaat ook sterk afhankelijk van de huidige arbeidsmarktsituatie en de (tijds-) inzet van de betrokken medewerker. In de praktijk blijkt dat het vinden van een nieuwe baan gemiddeld twee dagen per week in beslag neemt. Daarom adviseren wij deelnemers en opdrachtgevers hier vooraf rekening mee te houden.

Wij maken gebruik van cookies!

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord dat deze website cookies plaatst op uw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en uw bezoek efficiënt te maken.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina alvorens u akkoord gaat.