PNG Paauwtalent

Talentanalyse

Er ligt zoveel rijkdom in de mens verborgen; waarom beginnen we niet te graven? (Confusius)

Potentieelanalyse
Een beetje ‘ingedut’ in uw huidige werk en toe aan een nieuwe impuls of carrièremove? Dan kan onze Talentanalyse uitkomst bieden. Deze brengt uw persoonlijke talentprofiel haarfijn in kaart en geeft daarmee een helder antwoord op vragen als: ‘Wat zijn mijn drijfveren, welke karaktereigenschappen maken mij uniek, wat is de meerwaarde daarvan, hoe kan ik deze het best benutten op de arbeidsmarkt en welke baan past het beste bij mij’?

Congruentie/-ontwikkelanalyse
Heeft u als organisatie duidelijkheid nodig over hoe de profielen van uw medewerkers zich verhouden ten opzichte van (door u als essentieel aangegeven) specifieke functiecompetenties? Dan kan de Talentanalyse die duidelijkheid verschaffen. De eindrapportage wordt in dat geval aangevuld met een overzichtelijk en gemakkelijk leesbaar schema, waarin u in 1 oogopslag de congruentiescores kunt aflezen. Tevens kan in het verlengde daarvan de meest essentiële leer- en ontwikkelkansen van de kandidaat worden aangegeven.

Selectieanalyse
Objectief selectiemiddel nodig tijdens uw sollicitatieprocedures? Ook hiervoor kan de Talentanalyse doeltreffend worden ingezet. De analyse wordt afgesloten met een helder advies over de mate van geschiktheid van de betreffende kandidaat voor de betreffende functie.

Wat is het?
De Talentanalyse is een effectieve, kwalitatieve en objectieve psychologische onderzoeksmethode, welke bestaat uit een aantal gedegen en gevalideerde persoonlijkheidsvragenlijsten en cognitieve capaciteitentests.

Vragenlijsten en tests
Het invullen van de vragenlijsten en afleggen van de tests vindt plaats op ons kantoor in Zwolle. Dit neemt een dagdeel, meestal de ochtend, in beslag. Hierna volgt een ‘loopbaantje langs Zwols talent’ (een korte ontspannen en leerzame wandeling, inclusief een lunch bij een nabijgelegen Italiaanse bistro). In het tweede deel van de dag, de middag, worden de resultaten van de Talentanalyse door een ervaren en gecertificeerde adviseur uitgebreid met de kandidaat besproken, uitgelegd en met voorbeelden toegelicht.

Persoonlijke terugkoppeling
U kunt als deelnemer rekenen op een op-maat terugkoppeling. Na uitleg van uw talentprofiel vertalen we de uitslagen naar de dagelijkse praktijk. Hierbij bespreken we hoe uw ‘natuurlijk potentieel’ zich verhoudt ten opzichte van specifieke functies en functierichtingen op de arbeidsmarkt. Ook besteden we aandacht aan de wijze waarop u uw persoonlijke talenten in kunt zetten om uw carrière een nieuwe impuls te geven.

Rapport
De resultaten van de Talentanalyse worden beschreven in een uitgebreid rapport. Deze wordt afgesloten met een samenvatting en advies, waarin we de specifieke vraagstelling van de opdrachtgever beantwoorden en kort verwoorden wat de meest succesvolle functierichting van de kandidaat is. Deze rapportage wordt digitaal verzonden en kan nog jarenlang als leidraad worden gebruikt voor de verdere invulling van de loopbaan van de kandidaat.