PNG Paauwtalent

Home

To do list: boost your TALENT!

PaauwTalent is een landelijk opererend adviesbureau gespecialiseerd in Talentanalyse, Loopbaanbegeleiding en Outplacement. Wij zijn er van overtuigd dat er voor iedereen een passende en inspirerende plaats op de arbeidsmarkt is. Deze overtuiging vormt de basis voor onze visie en werkwijze.

We denken graag mee als gelijkwaardige gesprekspartners met zowel de organisatie als met de individuele medewerker, waarbij we uitgaan van kansen en mogelijkheden in plaats van belemmeringen. Onze werkwijze is concreet, betrokken en mens- en resultaatgericht. Het geeft een heldere kijk op zaken, hetgeen vaak ook als ‘verfrissend’ ervaren wordt. Ons team bestaat uit een groep enthousiaste, gecertificeerde en gedreven adviseurs / medewerkers. We zijn allen laagdrempelig, hebben plezier in ons werk en delen dat graag met u!

Om de kwaliteit van onze diensten te waarborgen, zijn we aangesloten bij NOLOC. Bovendien heeft PaauwTalent haar vakbekwaamheid aangetoond via CMI certificering ‘onder accreditatie’ waardoor zij de beschermde titel Register Loopbaanprofessional mag voeren. ‘Onder accreditatie’ geeft aan dat CMI de eigen kwaliteit en de procedure heeft laten toetsen door een onafhankelijke partij, de Raad voor Accreditatie. Dit is een belangrijk gegeven. CMI is de enige certificerende instelling die loopbaanadviseurs onafhankelijk toetst en zelf ook door een onafhankelijke instantie wordt getoetst.

U vindt op deze site een verkorte weergave van onze activiteiten. Aangezien professionalisering en persoonlijke ontwikkeling mensenwerk is, lichten we een en ander graag toe in een persoonlijk gesprek. Vervolgens stemmen wij in samenspraak met u onze dienstverlening op uw specifieke behoeften af!

Wij hopen u te ontmoeten!

Ronald Paauw RL

Vennoot | Register Loopbaanprofessional