achtergrond

Samenwerking

Gebundelde takken kun je niet breken

Samenwerking, een begrip dat in het doen en laten van PaauwTalent een centrale plek inneemt. Allereerst vinden we het belangrijk om met u als opdrachtgever samen te werken en elkaar te benaderen als gelijkwaardige gesprekspartners. Zo kunnen we ons dienstaanbod zo optimaal mogelijk laten aansluiten op uw vraag!

Onze klanten komen uit allerlei branches en vakgebieden. Een greep hieruit:
• overheidsinstellingen (provincies, gemeenten, waterschappen)
• onderwijs (variërend van basis-, middelbaar- en beroepsonderwijs tot universiteiten)
• ziekenhuiswezen
• zakelijke dienstverlening (banken, accountancy)
• railinfrabeheer
• defensie
• maatschappelijke dienstverlening (welzijnsorganisaties, steunpunt maatschappelijke ontwikkeling en integratie, cultureel werk, kinderbescherming, jeugdbescherming voor vluchtelingen)
• natuurvoedingsbranche (merkenleveranciers en distributeurs van natuurvoeding en reformproducten)
• kerkelijke organisaties
• midden- en kleinbedrijf
• brandweer

Ook andere loopbaanadviesbureaus huren ons regelmatig in voor het uitvoeren van een Talentanalyse. Zelf is PaauwTalent aangesloten bij een netwerk van samenwerkende loopbaanadviseurs (LANN). Hier werken wij bij grote opdrachten of in piekperiodes mee samen. We delen dezelfde uitgangspunten, werken met hetzelfde enthousiasme en zijn allen gecertificeerd. Hieronder stellen de loopbaanadviseurs waar wij nauw mee samenwerken kort aan u voor:
• Annemiek Engelen te Amsterdam | www.annemiekengelen.nl
• Heidi Jansen te Amersfoort | www.jansenloopbaanadvies.nl
• Nard Kronenberg te Venray | www.nardkronenberg.nl
• Marie José Overmeer te Bilthoven | www.masakhane.nl
• Mireille Peltzer te Breda| www.peltzerloopbaanadvies.nl