Gebundelde takken kun je niet breken

Samenwerking, een begrip dat in het doen en laten van PaauwTalent een centrale plek inneemt. Allereerst vinden we het belangrijk om met u als opdrachtgever samen te werken en elkaar te benaderen als gelijkwaardige gesprekspartners. Zo kunnen we ons dienstaanbod zo optimaal mogelijk laten aansluiten op uw vraag!

Onze klanten komen uit allerlei branches en vakgebieden. Een greep hieruit:

• overheidsinstellingen (provincies, gemeenten, waterschappen)
• onderwijs (variërend van basis-, middelbaar- en beroepsonderwijs tot universiteiten)
• ziekenhuiswezen
• zakelijke dienstverlening (banken, accountancy)
• railinfrabeheer
• defensie
• maatschappelijke dienstverlening (welzijnsorganisaties, steunpunt maatschappelijke ontwikkeling en integratie, cultureel werk, kinderbescherming, jeugdbescherming voor vluchtelingen)
• natuurvoedingsbranche (merkenleveranciers en distributeurs van natuurvoeding en reformproducten)
• kerkelijke organisaties
• midden- en kleinbedrijf
• brandweer